Usługi analityczne metodą NIR

Usługi analityczne metodą NIR firmy ChampFood International
Firma ChampFood International oferuje wszystkim swoim klientom usługi analityczne metodą bliskiej podczerwieni (NIR). We współpracy z firmą NutriControl opracowaliśmy dostępne w chmurze linie kalibracji dla faz I, II i III końskiego obornika i kompostów syntetycznych. Usługi analityczne metodą NIR firmy ChampFood International są idealnie dostosowane, aby optymalizować procesy produkcyjne oraz procedury kontroli jakości.  

Dlaczego warto korzystać z analizatora Quant FT-NIR?
Spośród wszystkich dostępnych analizatorów NIR w branży grzybów uprawnych analizator Quant FT-NIR zapewnia najwyższą jakość spektralną. Analizator nie musi być poddawany okresowej konserwacji, a spodziewana żywotność źródła światła i lasera wynosi dziesięć lat. 
Dodatkowo oferta zawiera także dożywotnią gwarancję na interferometryczny mechanizm skanujący oraz na spowodowane wilgocią uszkodzenia lub obniżenie wydajności wszystkich komponentów optycznych. Łatwy w obsłudze i niedrogi pojemnik na próbki wielokrotnego użytku minimalizuje koszty analiz. Efekt obróbki wibrościennej sondy butelkowej skutkuje niezwykle powtarzalną jakością spektralną. Wymienione korzyści powodują, że firma ChampFood International preferuje stosowanie analizatora Quant FT-NIR. 

Nasza oferta
Oferta firmy ChampFood International obejmuje analizator Quant FT-NIR, połączenie przez istniejące linie kalibracji firmy NutriControl, a także niestandardowe linie kalibracji. 
Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela ds. sprzedaży lub lokalnego dystrybutora firmy ChampFood. 

 

© 2021 Champfood International