DODATEK CHAMPFOOD DO GRZYBÓW

Na tylnej części nowych opakowaÅ„ produktów ChampFood znajduje siÄ™ kod QR. Zeskanowanie kodu spowoduje przejÅ›cie bezpoÅ›rednio do niniejszej witryny.
 
Skład
 
ChampFood jest produktem zÅ‚ożonym, zawierajÄ…cym skÅ‚adniki bogate w biaÅ‚ko. WartoÅ›ci odżywcze produktów ChampFood odpowiadajÄ… potrzebom grzybów. Dodatki ChampFood potÄ™gujÄ… wydajność i zwiÄ™kszajÄ… jakość grzybów.
 
Stosowanie
 
Produkty ChampFood sÄ… przeznaczone do stosowania w podÅ‚ożach fazy II i III. Dodatek ChampFood jest dodatkiem o spowolnionym uwalnianiu. Dawkowanie dodatków ChampFood wynosi od 0,7 do 2% masy mokrej podÅ‚oża. W sprawie optymalnej dawki dodatków ChampFood do danego rodzaju podÅ‚oża należy kontaktować siÄ™ z przedstawicielami ChampFood. Należy zastosować odpowiedniÄ… dawkÄ™ produktu ChampFood, a nastÄ™pnie dokÅ‚adnie wymieszać jÄ… z podÅ‚ożem.
 
TrwaÅ‚ość i przechowywanie
 
Produkty ChampFood najlepiej zużyć w ciÄ…gu 6 miesiÄ™cy od daty produkcji, a przechowywać je należy w czystym i suchym miejscu, w temperaturze poniżej 40 stopni Celsjusza, bez bezpoÅ›redniego dostÄ™pu promieni sÅ‚onecznych.


This information is also available in these other languages:

© 2024 Champfood International