Usługi NIR

Firma ChampFood International oferuje usługi oparte na technologii NIR wszystkim swoim klientom. Dzięki współpracy z NutriControl (niezależnym laboratorium), za pośrednictwem połączenia w chmurze, opracowane zostały linie kalibracyjne dla nawozu kurzego, surowców, słomy oraz nawozu końskiego i podłoży syntetycznych (fazy I, II i III). Usługi firmy ChampFood International oparte na technologii NIR stanowią idealne uzupełnienie stosowanych w firmie procedur optymalizacji produkcji i kontroli jakości.
 
Dlaczego analizator AgriQuant FT-NIR?
 
Spośród wszystkich analizatorów NIR dostępnych dla branży pieczarkarskiej analizator AgriQuant FT-NIR zapewnia najwyższą jakość spektralną. Urządzenie AgriQuant FT-NIR nie wymaga przeprowadzania przeglądów okresowych, a oczekiwana żywotność źródła światła (laser) wynosi dziesięć lat. Ponadto objęte jest dożywotnią gwarancją na mechanizm interferometru i wszystkich elementów optycznych, jeśli chodzi o uszkodzenia i pogorszenie jakości w wyniku działania wilgoci. Łatwy w obsłudze i niedrogi pojemnik na próbki można wykorzystywać wielokrotnie, co obniża koszty każdej analizy. Efekt wstrząsania próbnikiem butelkowym zapewnia powtarzalną jakość spektralną.
 
Linie kalibracyjne
 
Firmy ChampFood International i NutriControl od lat pracują nad tworzeniem funkcjonalnych linii kalibracyjnych. Dodatkowe informacje na temat linii kalibracyjnych NutriControl są dostępne tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=8KTPJaTztZQ 
 
Poza preferowanym przez firmę ChampFood International analizatorem AgriQuant FT-NIR firma NutriControl oferuje linie kalibracyjne również dla innych analizatorów NIR. Dzięki temu możemy zaoferować odpowiednie linie kalibracyjne dla przyrządów Bruker Tango, PerkinElmer oraz FOSS.
 
Oferta firmy ChampFood International
Analizator AgriQuant FT-NIR można nabyć na własną rękę – firma ChampFood International w razie potrzeby może udzielić pomocy w tym zakresie. Linie kalibracyjne można opracować samodzielnie lub wykorzystać linie NutriControl. NutriControl oferuje zestaw gotowych linii kalibracyjnych lub dostosowanie linii kalibracyjnych klienta.
 
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym ChampFood lub lokalnym dystrybutorem ChampFood.
 

© 2023 Champfood International