Usługi NIR

Firma ChampFood International oferuje usÅ‚ugi oparte na technologii NIR wszystkim swoim klientom. DziÄ™ki wspóÅ‚pracy z NutriControl (niezależnym laboratorium), za poÅ›rednictwem poÅ‚Ä…czenia w chmurze, opracowane zostaÅ‚y linie kalibracyjne dla nawozu kurzego, surowców, sÅ‚omy oraz nawozu koÅ„skiego i podÅ‚oży syntetycznych (fazy I, II i III). UsÅ‚ugi firmy ChampFood International oparte na technologii NIR stanowiÄ… idealne uzupeÅ‚nienie stosowanych w firmie procedur optymalizacji produkcji i kontroli jakoÅ›ci.
 
Dlaczego analizator AgriQuant FT-NIR?
 
SpoÅ›ród wszystkich analizatorów NIR dostÄ™pnych dla branży pieczarkarskiej analizator AgriQuant FT-NIR zapewnia najwyższÄ… jakość spektralnÄ…. UrzÄ…dzenie AgriQuant FT-NIR nie wymaga przeprowadzania przeglÄ…dów okresowych, a oczekiwana żywotność źródÅ‚a Å›wiatÅ‚a (laser) wynosi dziesięć lat. Ponadto objÄ™te jest dożywotniÄ… gwarancjÄ… na mechanizm interferometru i wszystkich elementów optycznych, jeÅ›li chodzi o uszkodzenia i pogorszenie jakoÅ›ci w wyniku dziaÅ‚ania wilgoci. Łatwy w obsÅ‚udze i niedrogi pojemnik na próbki można wykorzystywać wielokrotnie, co obniża koszty każdej analizy. Efekt wstrzÄ…sania próbnikiem butelkowym zapewnia powtarzalnÄ… jakość spektralnÄ….
 
Linie kalibracyjne
 
Firmy ChampFood International i NutriControl od lat pracujÄ… nad tworzeniem funkcjonalnych linii kalibracyjnych. Dodatkowe informacje na temat linii kalibracyjnych NutriControl sÄ… dostÄ™pne tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=8KTPJaTztZQ 
 
Poza preferowanym przez firmÄ™ ChampFood International analizatorem AgriQuant FT-NIR firma NutriControl oferuje linie kalibracyjne również dla innych analizatorów NIR. DziÄ™ki temu możemy zaoferować odpowiednie linie kalibracyjne dla przyrzÄ…dów Bruker Tango, PerkinElmer oraz FOSS.
 
Oferta firmy ChampFood International
Analizator AgriQuant FT-NIR można nabyć na wÅ‚asnÄ… rÄ™kÄ™ – firma ChampFood International w razie potrzeby może udzielić pomocy w tym zakresie. Linie kalibracyjne można opracować samodzielnie lub wykorzystać linie NutriControl. NutriControl oferuje zestaw gotowych linii kalibracyjnych lub dostosowanie linii kalibracyjnych klienta.
 
Aby uzyskać wiÄ™cej informacji, należy skontaktować siÄ™ z przedstawicielem handlowym ChampFood lub lokalnym dystrybutorem ChampFood.
 

© 2024 Champfood International