Jakość

Jakość

Surowce
 
Firma ChampFood International współpracuje wyłącznie ze sprawdzonymi i uznanymi dostawcami. Wszystkie składniki produktów ChampFood są poddawane częstym kontrolom jakości. Nasi dostawcy znają stosowane przez naszą firmę praktyki w zakresie kontroli jakości, dlatego też dostarczają nam składniki odpowiadające specyfikacji. Aby uniknąć zanieczyszczenia, transportem surowców zajmujemy się na własną rękę. Nasi kierowcy przeprowadzają testy organoleptyczne w siedzibie dostawcy w celu ustalenia struktury, barwy i ewentualnego zanieczyszczenia surowców. Poziomy białka, wilgoci i składników resztkowych są analizowane po przywiezieniu materiałów do zakładu produkcyjnego. Próbki są poddawane testom za pomocą analizatora NIR w wewnętrznym laboratorium.
 
Specjalistyczny zakład produkcyjny i magazyn
 
Firma ChampFood International wytwarza dodatki do uprawy grzybów we własnym specjalistycznym zakładzie, znajdującym się w miejscowości Vierlingsbeek, w Holandii. Zakład produkuje wyłącznie dodatki ChampFood. Dzięki temu jesteśmy w stanie wytwarzać jednorodne, niezanieczyszczone produkty w optymalnym czasie. Oferujemy również personalizację produktów. Zarówno silosy, jak i linie produkcyjne są gruntownie czyszczone pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi w celu zapobiegania gromadzeniu się pleśni. Wszystkie składniki są przechowywane w oddzielnych pojemnikach w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego. To eliminuje ryzyko zanieczyszczenia innymi surowcami i produktami.
 
System monitorowania
 
Umożliwiamy pełny monitoring surowców, gotowych produktów i procesów produkcji. Każdy pakowany element jest znakowany unikatowym numerem identyfikacyjnym, co pozwala na monitorowanie produktów ChampFood od surowców po gotowe produkty. Proces produkcji jest w pełni zautomatyzowany i wymaga jedynie niewielkiego udziału człowieka. W ten sposób obniżamy jednostkowe koszty pracy, dzięki czemu Państwo oszczędzają.
 
Badania i rozwój
 
Firma ChampFood International dysponuje własnym profesjonalnym laboratorium. Wszystkie surowce i gotowe produkty są poddawane częstym testom i analizom. Czasami zdarza się, że nowe produkty i surowce są testowane na komercyjnej farmie grzybów. Farma ta (12 pomieszczeń upraw o powierzchni 320 m2) umożliwia sprawdzanie produktów standardowych i eksperymentalnych w rzeczywistych warunkach. Wszelkie obserwacje i wnioski są odpowiednio zapisywane, dostarczając wiarygodnych danych do opracowywania nowych produktów ChampFood.
 

© 2024 Champfood International