Jakość

Jakość

Dostarczane składniki
Wszystkie dostarczane do nas składniki są testowane pod względem podstawowych parametrów kontroli jakości. Nasi dostawcy wiedzą, że ChampFood sprawdza każdy składnik przybywający do fabryki, więc dokładają wszelkich starań, aby dostarczać nam tylko te materiały, które odpowiadają naszym normom.Transport dostarczanych składników odbywa się przy pomocy naszych ciężarówek, aby uniknąć skażenia. Kierowca ciężarówki dokonuje wstępnej analizy struktury, wilgotności, zakurzenia, koloru i zanieczyszczenia półproduktów.
 
Przechowywanie
Każdy z produktów jest przechowywany w swoim własnym elewatorze aż do momentu produkcji dodatku. Nasz proces produkcji eliminuje kontakt półproduktów przed wytworzeniem gotowego dodatku, aby uniknąć zanieczyszczeń, które są bardzo niebezpieczne dla całego procesu produkcji. Produkcja odbywająca się w fabryce stworzonej tylko do tego celu uniemożliwia zanieczyszczenie dodatku przez jakiekolwiek niechciane” składniki.
Elewatory są dokładnie czyszczone pomiędzy kolejnymi dostawami półproduktów, aby wyeliminować możliwość rozwoju chorób i pleśni.
 
Kontrolowany proces produkcji
Cały proces produkcji w naszej fabryce jest w pełni kontrolowany. Po wyprodukowaniu każdy worek dostaje swój własny numer identyfikacyjny i dzięki temu numerowi wiemy, jakie półprodukty zostały użyte i jak wyglądał cały cykl produkcji aż do etapu końcowego. Im mniej błędów tym lepsza jakość dodatku.
Proces produkcji w fabryce ChampFood jest w pełni zautomatyzowany i wymaga minimalnych nakładów pracy człowieka. Automatyzacja oznacza zmniejszenie kosztów produkcji na tonę dodatku i większe oszczędności dla Ciebie.
 
Wyspecjalizowana fabryka
ChampFood wytwarza tylko dodatek do produkcji grzybów. Wyklucza to ewentualne zanieczyszczenia niechcianymi składnikami, co zdarza się w fabrykach produkujących również karmy dla drobiu, świń i owiec. My kupujemy składniki tylko do produkcji dodatku do grzybów, dzięki czemu nie jesteśmy zmuszeni do szukania kompromisu pomiędzy składnikami, które mogłyby zostać użyte również do innych dodatków. Wyspecjalizowana fabryka pomaga nam tworzyć ustabilizowany i wolny od zanieczyszczeń produkt. Ukierunkowany proces produkcji pomaga uniknąć strat czasowych związanych z przechodzeniem procesu produkcji z jednego dodatku na drugi.

© 2021 Champfood International