Produkty

Wszystkie produkty ChampFood zawierają przetworzoną soją i inne Ÿródła białek organicznych. W czasie procesu produkcji białko jest tak chronione, aby osiągnęło możliwoœć opóŸnionego uwalniania i nie dopuœciło do powstawania pleœni z już wykorzystanych składników odżywczych. Produkty ChampFood zawierają różne iloœci minerałów potrzebnych do przerostu grzybni i formowania się grzyba. Zawartoœć elementów œladowych i witamin jest często niewystarczająca w kompoœcie, a dzięki różnym produktom ChampFood jest ona uzupełniona.

Należy rozróżnić między nawożeniem w fazie wysiewu grzybni, a nakładaniem okrywy. ChampFood S jest stosowany w fazie wysiewu grzybni, a ChampFood „C” w fazie kładzenia okrywy i powinien być dodawany do w pełni przeroœniętego kompostu. Optymalna dawka stosowania wynosi pomiędzy 0,8-1,5 kg/m2 która równa się 0,8-1,5% mokrej wagi kompostu lub 3-5% suchej masy kompostu. Dawka stosowania zależy od Twojej technologii uprawy (tacy, półki, kostki, worki), systemu klimatyzacji, jakoœci kompostu, jego struktury i wilgotnoœci, systemy mieszania dodatku, pory roku i doœwiadczenia producenta. Jeœli potrzebujesz porady omów swoje potrzeby z twoim przedstawicielem ChampFood lub skontaktuj się z naszym biurem przez info@champfood.com

Biorąc pod uwagę różnice w warunkach uprawy na całym œwiecie, jakoœci kompostu i technologii uprawy nie jesteœmy w stanie udzielić porad dotyczących indywidualnych przypadków na tej stronie internetowej.

 

Jeœli potrzebujesz indywidualnej porady prosimy o skontaktowanie się z Twoim przedstawicielem ChampFood i przedyskutowanie z nim Twoich problemów lub skontaktuj się z naszym biurem w Holandii przez info@champfood.com

Skątaktuj sie z nami bezpośrednio
© 2021 Champfood International